Algemene voorwaarden voor klanten

Algemene voorwaarden voor klanten | TranslatorsVillage

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze online diensten. Door het openen, bekijken en gebruiken van onze website, via welk platform dan ook (hierna gezamenlijk aangeduid als "website"), en/of door het indienen van een vertaalaanvraag, erkent en bevestigt u de onderstaande voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en hiermee akkoord te gaan (inclusief de privacyverklaring).

De vertaaldiensten die worden aangeboden op deze pagina's en op onze website (de "diensten") worden beheerd en geleverd door Translators Village Ltd ("TranslatorsVillage", "TranslatorsVillage.com", "ons", "wij" of "onze"), en zijn onderhevig aan de onderstaande voorwaarden.

Door deze website te gebruiken verklaart u de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en deze voorwaarden te accepteren en aanvaarden.TranslatorsVillage behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Alle gebruikers zullen hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld en wijzigingen zullen eveneens op onze site worden gepubliceerd. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, dient u het gebruik van deze site onmiddellijk te beëindigen.

Dienstverlening van TranslatorsVillage

Via haar website biedt Translators Village Ltd een online platform aan waarmee aanbieders van vertaaldiensten in verschillende vakgebieden en taalcombinaties hun diensten kunnen aanbieden, en waarmee bezoekers van de website dergelijke diensten kunnen kopen. Wanneer u een vertaling koopt via TranslatorsVillage gaat u een directe (juridisch bindende) contractuele relatie aan met TranslatorsVillage waarmee u de door u aangevraagde dienst van de door u geselecteerde vertaler koopt. Vanaf het moment dat u uw keuze maakt, treden wij op als tussenpersoon tussen u en de vertaler, sturen wij de gegevens van uw aanvraag door naar de vertaler in kwestie en ontvangt van ons een bevestigingsmail namens de vertaler.

Bij het verlenen van deze diensten is de informatie die wij vrijgeven gebaseerd op de informatie die ons door de vertalers is verstrekt.

De vertalers krijgen toegang tot een extranet waarmee ze zelf verantwoordelijk zijn voor het bijwerken van hun tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op onze website wordt weergegeven. Hoewel we rationele processen gebruiken bij het uitvoeren van onze nauwkeurigheidscontroles van de verstrekte informatie, zullen we niet controleren of, en kunnen we niet garanderen dat, alle informatie accuraat, volledig of correct is, noch kunnen we verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten (inclusief kennelijke vergissingen en typografische fouten), mogelijke onderbrekingen (hetzij als gevolg van (tijdelijke en/of gedeeltelijke) storingen, reparatiewerkzaamheden, upgrades of onderhoud van onze website of anderszins), onnauwkeurige, misleidende of onjuiste informatie, of niet-levering van informatie. Elke vertaler blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van zijn/haar eigen gegevens (inclusief vaardigheden, tarieven en beschikbaarheid) die op onze website worden weergegeven. Onze website moet worden beschouwd als een aanbeveling of goedkeuring van de kwaliteit, het niveau van de diensten, de kwalificatie en de beoordeling van de vertalers.

Vertaaldiensten en ethische code

Alle vertalers van TranslatorsVillage houden zich aan onze ethische code.

Vertalers vertalen uitsluitend naar hun moedertaal en alleen vanuit die vakgebieden waarin ze aantoonbaar over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken.

Vertalers hanteren te allen tijde de hoogste arbeidsnormen, in overeenstemming met hun capaciteiten, en zorgen voor getrouwheid in betekenis en register.

Vertalers stellen hun kopers op de hoogte van belangrijke onduidelijkheden, fouten, weglatingen of onnauwkeurig taalgebruik in de originele teksten of ander vertaalmateriaal, en weigeren vertaalwerk waarvan ze weten dat dit buiten hun competentie valt, hetzij op taalkundig gebied, hetzij vanwege een gebrek aan gespecialiseerde kennis.

Er worden door ons geen vertalers of vertaalopdrachten uitbesteed, noch wordt er enige winst behaald met bevoorrechte informatie die is verkregen tijdens de werkzaamheden.

De vertalers van TranslatorsVillage voeren alle aan hen toevertrouwde werkzaamheden volledig onpartijdig uit en informeren over alle zakelijke, financiële of andere belangen die van invloed zouden kunnen zijn op deze onpartijdigheid. De vertalers handhaven te allen tijde volledige vertrouwelijkheid en behandelen alle tijdens het uitvoeren van hun vertaalwerk ontvangen informatie als vertrouwelijke informatie die niet aan derden mag worden meegedeeld.

Ranglijst en beoordelingen van vertalers

De standaardinstelling van de ranglijst van vertalers op onze website is 'Aanbevolen'. We gebruiken verschillende manieren om de diensten van vertalers te beoordelen, maar de standaard classificatie wordt gecreëerd via een volledig automatisch classificatiesysteem (algoritme) en is gebaseerd op meerdere criteria.

De voltooide beoordeling door de klant kan (a) worden geüpload naar de relevante informatiepagina van de vertaler op onze website, met als enig doel andere klanten te informeren over uw mening over de service en de kwaliteit van de vertaling, en (b) worden gebruikt en geplaatst door TranslatorsVillage naar eigen goeddunken (voor marketing- en promotiedoeleinden of verbetering van onze service) op onze website of onze sociale mediaplatforms, in nieuwsbrieven, voor speciale reclame-acties, apps of andere kanalen die eigendom zijn van, worden gehost, gebruikt of beheerd door, TranslatorsVillage. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken beoordelingen aan te passen, te weigeren of te verwijderen. Het klantbeoordelingsformulier moet worden beschouwd als een enquête en bevat geen aanbiedingen, uitnodigingen of incentives.

Correspondentie

Door het kopen van een vertaaldienst stemt u ermee in om van TranslatorsVillage (i) een e-mail te ontvangen met informatie over uw aanvraag en relevante informatie betreffende uw aanvraag, en (ii) een e-mail te ontvangen die wordt verzonden onmiddellijk na de levering van de vertaaldienst en waarin u wordt gevraagd om ons beoordelingsformulier in te vullen. Afgezien van de e-mailcorrespondentie waarmee uw vertaalaanvraag wordt bevestigd, relevante wijzigingen of annulerings-e-mails, inclusief herinnerings-e-mails in gevallen waarin u de aanvraag niet heeft afgerond, communicatie die door ons of de vertaler is geïnitieerd met betrekking tot uw vertaalaanvraag, beoordelingsaanvragen en e-mails waarvoor u zich mogelijk actief hebt aangemeld, zullen wij u geen verdere correspondentie sturen. Mogelijk ontvangt u ook rechtstreeks van de geselecteerde vertaler e-mails met vragen over de brontekst en tenslotte een e-mail met de voltooide vertaling.

Leveringsbeleid

Vertalingen worden per e-mail verzonden naar het door de koper aangegeven e-mailadres, in standaard tekstformaat op, of vóór, de gevraagde leverdatum. Bij het aanvragen van een specifieke leverdatum worden door het systeem alleen vertalers getoond die beschikbaar zijn voor het leveren van de vertaling op de gevraagde datum. Wanneer een klant een specifieke vertaler kiest die echter de gevraagde leverdatum niet kan bevestigen, wordt een nieuwe leverdatum aan de koper voorgesteld en indien deze hiermee akkoord gaat wordt dit de uiteindelijke leverdatum voor de vertaalopdracht. Bij vertraging in leveringen is ons kortingsbeleid voor late levering (zie hieronder) van toepassing.

Annuleringsbeleid

Door een vertaalopdracht te plaatsen bij een vertaler via TranslatorsVillage, accepteert u, en stemt u in met, de voorwaarden die hierop van toepassing zijn:

  • Annuleringen ​​voor kleine projecten (minder dan 2000 woorden) worden niet geaccepteerd.

  • Voor middelgrote projecten (tussen 2000 en 10.000 woorden) wordt in geval van annulering het bedrag voor het reeds vertaalde deel in rekening gebracht.

  • Voor vertalingen van meer dan 10.000 woorden wordt een minimum van 10% in rekening gebracht voor bevestigde vertaalopdrachten, aangezien de vertaler hiervoor andere opdrachten mogelijk heeft moeten weigeren. Het is aan de vertaler om een ​​bepaalde flexibiliteit toe te staan ​​(voor annuleringen die binnen een paar uur na ontvangst van de opdracht plaatsvinden en geen verlies inhouden, b.v.).

Klachtenbeleid

We waarderen uw feedback - zowel goede als slechte - en stellen het bijzonder op prijs wanneer u ons meedeelt dat u ergens ontevreden over bent, ongeacht waar dit betrekking op heeft. Uw feedback helpt ons om ons platform te verbeteren en verder te ontwikkelen en is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsethiek.

We hechten veel waarde aan uw mening. Bij klachten doen wij er alles aan om deze zo snel mogelijk op te lossen.

Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat u volledig tevreden bent met onze vertaaldiensten.

Het hier beschreven klachtenbeleid beschrijft hoe u contact met ons kunt opnemen indien u niet tevreden bent over de geleverde vertaling, en de manier waarop we deze problemen aanpakken. Het beschrijft tevens uw rechten onder de Engelse wetgeving.

Klacht over service

Als uw klacht betrekking heeft op de service die u heeft ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice (info@ translatorsvillage.com).

De rechten die horen bij ons servicecontract zijn:

  • Uw bestelling wordt op tijd geleverd

  • De vertaling voldoet aan onze kwaliteitsnormen

  • Eventuele klachten worden snel opgelost

We doen ons best doen om ontvangst van uw e-mail nog dezelfde dag te bevestigen indien deze is ontvangen tijdens werkuren. In geval van grote werkdrukte bevestigen we ontvangst van uw e-mail de eerstvolgende werkdag. U wordt geïnformeerd over alle actie die door ons is ondernomen met betrekking tot uw klacht en we proberen te allen tijde de kwestie samen met u op te lossen om ervoor te zorgen dat de opdracht naar uw tevredenheid wordt uitgevoerd.

Klacht over kwaliteit

Indien uw klacht verband houdt met de kwaliteit van de ontvangen vertaling, verzoeken wij u binnen zeven werkdagen na ontvangst van de vertaling contact met ons op te nemen, waarbij u zo gedetailleerd mogelijk aangeeft wat uw klacht is.

Indien een klacht over de kwaliteit van de vertaling ons na deze termijn bereikt, moet u er rekening mee houden dat de oplossingen die wij u aanbieden discretionair zijn. Ongeacht het vastgestelde in onze algemene voorwaarden, is ons einddoel dat elke klant geheel tevreden is met onze service. Dus ook al heeft de klant volgens de overeenkomst 7 dagen de tijd heeft om eventuele klachten in te dienen, dan zullen we proberen om klachten die ons na deze periode bereiken toch in behandeling nemen en waar mogelijk op te lossen.

Actie

Als de klacht duidelijk is, zal onze vertaler de betreffende wijziging of verbetering kosteloos uitvoeren. Als het een klein verzoek betreft over iets dat u bent vergeten te vermelden bij uw aanvraag, zullen we dit eveneens zonder bijkomende kosten door onze vertaler laten uitvoeren. Indien de vertaler van mening is dat de klacht niet gerechtvaardigd is, zal dit leiden tot een beoordelingsproces.

TranslatorsVillage dekt de kosten van een externe evaluator. Als de uitkomst bevestigt dat uw klacht gerechtvaardigd was, zullen wij de vertaling kosteloos voor u laten aanpassen. Als de uitkomst bevestigt dat uw klacht niet gerechtvaardigd was, geven wij u inzage in het rapport zodat u er zich van kunt vergewissen dat de vertaling voldoet aan de kwaliteitsnormen van onze bedrijfstak.

Prijs en kosten

De prijzen op onze site zijn zeer concurrerend. Alle prijzen op de TranslatorsVillage website gelden per opdrachtaanvraag zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld op onze website of in de bevestigingsmail.

De valuta-omzetter dient uitsluitend ter indicatie en mag niet als accuraat of up-to-date worden beschouwd; de werkelijke tarieven kunnen afwijken.

Alle speciale aanbiedingen en acties zijn als zodanig gemarkeerd.

De servicekosten van TranslatorsVillage zijn inbegrepen in de vertaalprijs die is weergegeven voor elke vertaler. Wij functioneren als een marktplaats waar gebruikers professionele vertaaldiensten kunnen aanbieden of kopen en brengen onze diensten hiervoor in rekening. Onze diensten omvatten het screenen en valideren van de profielen van de vertalers, het creëren, hosten, en onderhouden van het platform en het dekken van kosten die worden gemaakt tijdens het beveiligde betalingsproces, evenals een hoogwaardige klantenservice. Al deze kosten zijn inbegrepen in de prijs die wordt weergegeven voor elke vertaalopdracht.

Duidelijke fouten en vergissingen (inclusief drukfouten) zijn niet bindend.

Betalingen per credit card

TranslatorsVillage vraagt uw debet-/creditcardgegevens via de veilige PayPal site, om uw bestelling te kunnen bevesigen. PayPal verifieert deze gegevens.

De betaling wordt veilig verwerkt via een externe betalingsverwerker en rechtstreeks van uw rekening naar de bankrekening van TranslatorsVillage LTD overgemaakt. TranslatorsVillage LTD biedt haar klanten de mogelijkheid om de vertalingen te controleren, en eventuele klachten over de kwaliteit ervan, problemen of twijfels, kenbaar te maken onze klantenservice, binnen 10 dagen na levering van de vertaling.

Betalingsvoorwaarden

TranslatorsVillage biedt haar klanten 3 betalingsmogelijkheden:

Betaling vooraf

De klant wordt gevraagd zijn/haar vertaalopdracht te betalen na formele aanvaarding van de vertaalopdracht door de door hem/haar geselecteerde vertaler. Dit is de standaardoptie voor een eenmalige en kleine vertaalopdrachten. Deze optie is ook het meest kosteneffectief.

Escrow-systeem

Sommige klanten geven de voorkeur aan een Escrow-systeem dat de betaling vasthoudt tijdens het transactieproces. Dit brengt extra kosten met zich mee die voor rekening komen van de klant. Voor dit soort betaling gebruiken wij regelmatig  www.transpact.com, dat in Groot Brittannië actief is en eenvoudig in het gebruik.

Andere voorwaarden

Klanten met terugkerende opdrachten en/of grotere volumes kunnen een partnercontract sluiten met ons waarbij ook andere betalingsmethoden kunnen worden overeengekomen. Neemt u hiervoor contact met ons op en informeer ons over het betalingsbeleid en de garantievoorwaarden van uw bedrijf.

Kortingen en restitutie

Wij realiseren ons dat er zich uitzonderlijke omstandigheden kunnen voordoen in verband met de aard van onze dienstverlening. Om die reden accepteren we verzoeken om terugbetaling in de volgende gevallen:

  1. Niet-levering van de vertaaldienst als gevolg van een problemen met het e-mailverkeer. In een dergelijk geval raden we u aan z.s.m. contact met ons op te nemen. Claims voor niet-levering moeten schriftelijk worden ingediend bij onze klantenservice op de dag dat de levering moet plaatsvinden, zodat we het probleem nog kunnen proberen op te lossen, b.v. met behulp van een alternatieve e-mailadres. Indien u dit niet aan ons meldt dan wordt de vertaling als ontvangen beschouwd.

  2. Gebrek aan kwaliteit: hoewel al onze vertalingen worden uitgevoerd door ervaren vertalers, kunnen er toch onverwachte fouten optreden. Dergelijke klachten moeten worden ingediend bij onze afdeling Kwaliteitscontrole (quality@translatorsvillage.com). Deze afdeling controleert of de taalkundige kwaliteitsnormen worden nageleefd (LISA-model en SAE J2450). We behouden ons het recht voor om de fout(en)in kwestie binnen 72 uur te herstellen. Als we deze niet binnen 72 uur na de ontvangstdatum van de eerste klacht corrigeren, wordt het bedrag volledig aan de koper terugbetaald OF, naar keuze van de koper; een nieuw verzoek tegen gereduceerd tarief aangeboden.

  3. Overeenkomstig het bovenstaande leveringsbeleid gelden voor late leveringen de volgende kortingen: 24 uur - 10% korting, 2 dagen - 20%, 3 dagen - 30%, enzovoort.

Privacy, cookies en gegevensbescherming

TranslatorsVillage hanteert hoge ethische normen en respecteert uw privacy. Met uitzondering van openbaarmakingen die wettelijk vereist zijn krachtens de desbetreffende jurisdictie, en de bekendmaking van uw naam, e-mailadres en creditcardgegevens nodig voor het voltooien van de vertaalopdracht van uw keuze, maken we uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden zonder uw toestemming. We behouden ons echter het recht voor om uw persoonlijke informatie bekend te maken aan onze gelieerde bedrijven, inclusief werknemers, vertrouwde agenten en vertegenwoordigers die toegang hebben tot deze gegevens met onze toestemming en die over deze informatie moeten beschikken om onze service uit te voeren (inclusief klantdiensten en interne audits) voor, en ten behoeve van u. Om de gebruikers van onze website een geavanceerde en gebruiksvriendelijke website te kunnen bieden, aangepast aan de behoeften en wensen van de gebruiker, maken wij eveneens gebruik van cookies op onze website. 

Beperking van aansprakelijkheid

Onder voorbehoud van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden worden vermeld en voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door u is geleden, betaald of ondergaan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot maximaal het totaalbedrag van de totale kosten van uw vertaalopdracht, zoals vermeld in de bevestiging van uw vertaalopdracht.

Voor zover wettelijk toegestaan zijn echter noch wij, noch onze directie, werknemers, vertegenwoordigers, agenten of anderen die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderszins beschikbaar stellen van de website en de inhoud ervan, aansprakelijk voor (i) enigerlei straf-, bijzondere-, indirecte- of gevolgschade of verlies, verlies van productie, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade aan goodwill of reputatie, verlies van vordering, (ii) enigerlei onjuistheid met betrekking tot de informatie (inclusief tarieven, beschikbaarheid en beoordelingen) van de vertaaldiensten zoals beschikbaar op onze website, (iii) de diensten geleverd door de vertaler, (iv) enigerlei schade, verlies of kosten geleden, opgelopen of betaald door u, op grond van, voortvloeiende uit, of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid of vertraging in het gebruik van onze website, of (v) voor enigerlei letsel, overlijden, schade, verlies of gemaakte kosten, hetzij als gevolg van rechtshandelingen, schendingen, nalatigheid of annulering, overboeking, staking, overmacht of andere gebeurtenissen die buiten onze macht liggen.

Toepasselijk recht

Tenzij anders vermeld, is de software noodzakelijk voor onze diensten, beschikbaar op, of gebruikt door onze website en de intellectuele eigendomsrechten (inclusief de auteursrechten) van de inhoud en informatie over, en materiaal op, onze website, eigendom van Translators Village LTD., of haar leveranciers.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten onderworpen aan, en worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wet in het Verenigd Koninkrijk. Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

De originele Engelse versie van deze voorwaarden is vertaald in andere talen. Aan de vertaalde versie kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van deze algemene voorwaarden, inconsistentie of discrepantie tussen de Engelse versie en de versie in een andere taal, zal de Engelstalige versie, voor zover wettelijk toegestaan van toepassing en beslissend zijn. De Engelse versie is beschikbaar op onze website ( in de Engelse taal).

TranslatorsVillage is een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd bedrijf dat is onderworpen aan de Engelse wetgeving. Ons doel is ervoor te zorgen dat elke klant volledig tevreden is met onze vertaaldiensten. Daarom vragen we u eerst contact met ons op te nemen indien u een klacht heeft, voordat u verdere actie overweegt. De eerste stap in dit geval is om per e-mail contact met ons op te nemen en ons volledig op de hoogte te stellen van uw klacht. Beschrijf de details van uw opdracht en waarom u denkt dat er onrechtvaardig is gehandeld. Als u binnen 2 werkdagen geen antwoord van ons ontvangt, belt u ons dan even om te controleren of uw e-mail is aangekomen.