Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2020

TranslatorsVillage neemt uw privacy serieus en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend om uw account te beheren en om de diensten te leveren die u bij ons heeft aangevraagd.

In het kort:

  • TranslatorsVillage maakt uw gegevens niet bekend aan derden zonder vooraf uw toestemming hiervoor te hebben gevraagd.

  • TranslatorsVillage kan externe gegevensverwerkingsdiensten gebruiken om informatie te verwerken.

  • TranslatorsVillage verkoopt uw gegevens niet aan derden.

  • TranslatorsVillage koopt of oogst geen persoonlijke gegevens in bulk zonder toestemming van de eigenaars van die gegevens.

  • TranslatorsVillage verzamelt geen gegevens over uw gedrag op andere sites.

Meer informatie hieronder:

TranslatorsVillage heeft een aantal van uw persoonlijke gegevens nodig als u van onze diensten gebruik wilt maken, wanneer u contact met ons opneemt, zich registreert of toegang krijgt tot bepaalde diensten of documenten op onze website. 

Uw persoonlijke gegevens worden ook geregistreerd wanneer u via onze website solliciteert.

De persoonlijke informatie die is verkregen door het gebruik van deze site, wordt gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1998-GB..

Door onze website te gebruiken gaat u, overeenkomstig deze beleidsverklaring, ermee akkoord dat TranslatorsVillage uw persoonlijke gegevens registreert en gebruikt zoals hieronder beschreven. Indien deze voorwaarden om welke reden dan ook veranderen, worden de betreffende wijzigingen op deze site geplaatst, zodat u steeds weet hoe de registratie en het gebruik van uw persoonlijke informatie plaatsvindt.

U verstrekt persoonlijke informatie (uw naam en e-mailadres) wanneer u communiceert met TranslatorsVillage om informatie of offertes aan te vragen, een opmerking te maken, een enquête in te vullen over de kwaliteit van de dienstverlening en klanttevredenheid, deel te nemen aan een prijsvraag of een reclame-actie.

TranslatorsVillage kan informatie verzamelen over voorkeuren van gebruikers door klantenverkeer te analyseren, inclusief het gebruik van cookies, en kan deze informatie gebruiken om haar website verder te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat deze zo praktisch en prettig mogelijk functioneert.

Een deel van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan gevoelige persoonlijke gegevens bevatten in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998-GB. Dergelijke gevoelige informatie kan alleen worden bekendgemaakt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Bij het verstrekken van informatie m.b.t. creditcards, bankpassen of bankrekeningen voor betaling of inning van betalingen, zal dergelijke informatie (vertrouwelijke financiële informatie) uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het onderstaande openbaarmakingsbeleid.

TranslatorsVillage behoudt zich het recht voor om individueel identificeerbare informatie te openen en bekend te maken zodat zij kan voldoen aan de toepasselijke wetten en wettelijke verzoeken van de overheid om haar systemen te beheren en om haarzelf of haar gebruikers te beschermen.

De beveiligingsprocedures hebben betrekking op informatieopslag, het voorkomen van ongeoorloofde toegang en het voldoen aan de voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1998-GB. Het is daarom mogelijk dat u wordt gevraagd een ​​identiteitsbewijs of andere persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u telefoneert met TranslatorsVillage.